En
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

استقرار 4 دستگاه نمکپاش مکانیزه برای 17 کیلومتر مسیر محور هراز

استقرار 4 دستگاه نمکپاش مکانیزه برای 17 کیلومتر مسیر محور هراز رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رودهن و پردیس از استقرار چهار دستگاه نمکپاش مکانیزه برای 17 کیلومتر مسیر محور هراز خبر داد.
شنبه 4 بهمن 1399

برخورد با ۳ واحد نانوایی‌ فانتزی در سطح شهرستان دماوند

برخورد با ۳ واحد نانوایی‌ فانتزی در سطح شهرستان دماوند با ۳ واحد نانوایی‌ فانتزی در سطح شهرستان دماوند توسط واحد بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت برخورد گردید.
شنبه 4 بهمن 1399

پلمب یک فروشگاه‌ زنجیره‌ای در شهر رودهن

پلمب یک فروشگاه‌ زنجیره‌ای در شهر رودهن رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند از پلمب یک فروشگاه‌ زنجیره‌ای در شهر رودهن خبر داد.
شنبه 4 بهمن 1399

دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان زمستان در حالت آماده باش قرار گیرند

دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان زمستان در حالت آماده باش قرار گیرند فرماندار دماوند گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان زمستان در حالت آماده باش قرار گیرند.
شنبه 4 بهمن 1399

عملکرد اصحاب رسانه در روزهای بحرانی جای تقدیر دارد

عملکرد اصحاب رسانه در روزهای بحرانی جای تقدیر دارد فرماندار دماوند گفت: عملکرد اصحاب رسانه در روزهای بحرانی جای تقدیر دارد.
شنبه 4 بهمن 1399

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد فرماندار دماوند گفت: پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد.
شنبه 4 بهمن 1399

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد فرماندار دماوند گفت: پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد.
شنبه 4 بهمن 1399

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد فرماندار دماوند گفت: پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد.
شنبه 4 بهمن 1399

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد

پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد فرماندار دماوند گفت: پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار گیرد.
شنبه 4 بهمن 1399

شهرداری‌‌ها نقاط بحران‌ساز در هر شهر را شناسایی کنند

شهرداری‌‌ها نقاط بحران‌ساز در هر شهر را شناسایی کنند فرماندار دماوند بر شناسایی نقاط بحران ساز توسط شهرداری ها تأکید کرد.
شنبه 4 بهمن 1399