En
تاریخ : شنبه 12 مرداد 1398
کد 3210

سرویس و تنظیم دوره ای شیر فشار شکن مسکن مهر شهر دماوند

به گزارش دفتر روابط عمومی آبفای شرق، سرویس و تنظیم دوره ای شیر فشار شکن مسکن مهر با حضور مدیر امور بهره برداری آبفا شهر دماوند به منظور بهبود آبرسانی به اهالی مسکن مهر انجام شد.
  • نوشته شده
  • در شنبه 12 مرداد 1398
  • توسط روابط عمومی آبفای شرق استان تهران فرمانداری دماوند
  • تعداد بازدید 4