تماس با ما

آدرس فرمانداری:

شهرستان دماوند،شهر دماوند، خیابان شهید مطهری،فرمانداری شهرستان دماوند

کدپستی:

 

دورنگار:76324545

 

 

 

اینستاگرام:-

 

تلگرام:-

 

 

 

سامانه پیامکی:-

 

پست الکترونیکی:-

 

دفتر فرماندار:76324445 و 76321221

 

معاونت امور برنامه ریزی:76328599

 

معاونت امور فنی و عمرانی:76321666

 

معاونت امور سیاسی:76324488

 

روابط عمومی:76322022

 

اداره بازرسی:

 

دفتر امور ایثارگران:76324488

 

اداره حراست:

 

 دبیرخانه:76322020

 

 

 

آدرس بخشداری:

دماوند،گیلاوند،بلوار شهید رجایی،بخشداری مرکزی

کدپستی:

 

شماره تماس:76313533

 

دورنگار:

 

آدرس بخشداری:

شهرستان دماوند،شهر رودهن،بلوار امام خمینی(ره)،جنب کمیته امداد بخشداری رودهن

کدپستی:

 

شماره تماس:76504535

 

دورنگار:76504538