بیوگرافی فرماندار دماوند

رضا طاهرخانی در دی ماه سال ۱۴۰۰ به سمت فرماندار شهرستان دماوند منصوب گردید.

اهم سوابق و رزومه کاری:

بخشدار بخش خرمدشت استان قزوین

بخشدار بخش چندار استان البرز

بخشدار گلستان استان تهران

بخشدار بخش رودهن شهرستان دماوند

بخشدار بخش لواسانات شهرستان شمیرانات