En
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرستان دماوند

7 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 640 میلیون تومان در روستای لومان مورد بهره برداری قرار گرفت

مطالب/ 7 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 640 میلیون تومان در روستای لومان مورد بهره برداری قرار گرفت

                           
      7 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 640 میلیون تومان در روستای لومان مورد بهره برداری قرار گرفت دهیار روستای لومان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در 6 ماه اخیر در این روستا بیان کرد: هفت پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ 640 میلیون تومان از ابتدای سال جاری مورد بهره برداری و در دستور کار قرار گرفت.
 

دوشنبه 15 مهر 1398
دهیاران و پرسنل دهیاری‌ها‌ی بخش مرکزی دماوند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گرفتند

مطالب/ دهیاران و پرسنل دهیاری‌ها‌ی بخش مرکزی دماوند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گرفتند

                           
      دهیاران و پرسنل دهیاری‌ها‌ی بخش مرکزی دماوند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گرفتند بخشدار مرکزی دماوند بیان کرد: در راستای ایجاد آرامش روانی، رفاه اجتماعی و پرداخت هزینه های درمانی دهیاران، پرسنل دهیاری‌ها و اعضای شورای بخش مرکزی دماوند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گرفتند.
يکشنبه 7 مهر 1398